Publicat a "El País" el 5 de desembre de 2003

 http://elpais.com/diario/2003/12/05/catalunya/1070590050_850215.html

Unas 750 familias de la zona de la Gran Via de Barcelona han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que anule el plan especial de la Ciudad Judicial de Barcelona y L'Hospitalet, que se prevé levantar en el antiguo cuartel de Lepanto, por entender que supera en más de 40.000 metros cuadrados la edificabilidad que el Plan General Metropolitano fija para la zona. El urbanista Eduard Moreno cree que esta actuación "resulta un abuso inadmisible del suelo de la ciudad".

Publicat a "El País" el 1 d'octubre de 1999

 http://elpais.com/diario/1999/10/01/catalunya/938740052_850215.html

Eduard Moreno argumenta que el plan especial, en su opinión, fue concebido a posteriori para dar cobertura urbanística a un "megaproyecto" arquitectónico que desvirtua el modelo territorial del Plan General Metropolitano (PGM) de 1976 e incumple todas las normativas

Segons la frase «The city is the people» atribuïda a Shakespeare i que a l'alcalde Maragall tant li agradava evocar, com si fos seva, als principis del seu mandat, la ciutat és la gent. Atenint-se a tan encertada asseveració ens porta a la convicció de què la ciutat no és un ens abstracte, sinó una creació col·lectiva com a expressió formal i cultural dels seus ciutadans a través de la història.

Publicat a "El País" el 12 de desembre de 1995

Mi admirado Manuel Vicent, en su habitual columna dominguera en este mismo periódico, escribía hace unas semanas: “Cada ciudad tiene un alma colectiva disuelta en su paisaje. Cuando unos especuladores la aniquilan, también subyugan el alma de cada uno de sus habitantes”.

Publicat a la Revista de l'Ateneu Barcelonès nº 2

El Poblenou i la seva façana marítima, sostreta als ulls barcelonins durant un segle i mig, des de sempre ha tingut vocació d’ésser una altre cosa. En el segle passat la burgesia, excessivament ufanosa del que era una tímida revolució industrial, la batejaren com el «Manchester Català». Seguidament com a rèplica, i davant de la crua realitat social de l’època, els obrers que eren objecte d’una explotació inhumana en les fàbriques del Poblenou van ajuntar-se al voltant d’una utopia socialitzant, i crearen una comuna a la vora del mar basada en els

El dia 3 de novembre de 1987, festivitat de Sant Ermengol, Bisbe d'Urgell, l'arquitecte Joan Bassegoda i Nonell, catedràtic numerari d'Història de l'Arquitectura i de l'Urbanisme, Jardineria i Paisatge de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, adreçà una angustiosa instància a l'alcalde de Barcelona, fent-li saber que, atès l'acord de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i, conseqüentment, dels estudis realitzats en matèria històrica, arquitectònica i urbanística, havia